Photo Galleries

Mijn vele vogelreizen vormen de belangrijkste inspiratiebron voor mijn aquarellen. Behalve ideeën voor nieuwe werken leveren deze reizen vooral veel foto’s op. Ze zijn onderverdeeld in vier categorieën;

-          Vogels, onderverdeeld naar (groepen van) families

-          Overige fauna, onderverdeeld naar amfibieen/reptielen, insecten en zoogdieren

-          Europese orchideeën (een andere liefhebberij)

-          Reisfoto’s (tussen de vogels door ook wat landschappen)

 Zie Photo Galleries